2018 Yılı Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Sınavı Duyuru !!!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı Kanun’la değişik 55. Maddesine dayanılarak “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde/kurumlarında farklı eğitim düzeyinde ve unvanlarda görev yapmakta olanlar ile Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli olup Ankara ili sınırları içindeki diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilen aday memurların adaylık eğitimleri (temel eğitim, hazırlayıcı eğitim) Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu “Hazırlayıcı Eğitim” e yeterli gün/sayıda katılım sağlayan ve derslerini tamamlayan aday memurlara mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda; hazırlayıcı eğitim sınavı yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüz Makamı 22.06.2018 tarihli ve 1332 sayılı oluru gereğince 06 Temmuz 2018 tarihi Cuma günü 14:30  - 16:30 saatleri arasında Bakanlığımız Bilkent yerleşkesi, giriş kat konferans salonunda "Hazırlayıcı Eğitim Sınavı" gerçekleştirilecektir.

Bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Sınav Yürütme Komisyonu