2018 Yılı Aday Memur Temel Eğitim Sınavı Sonuçları Açıklanmıştır!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 2670 Sayılı Kanun’la değişik 55. Maddesine dayanılarak “Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Bakanlığımız merkez teşkilatı birimlerinde/kurumlarında farklı eğitim düzeyinde ve unvanlarda görev yapmakta olanlar ile Bakanlığımız merkez teşkilatı personeli olup Ankara ili sınırları içindeki diğer kurumlarda geçici olarak görevlendirilen aday memurların adaylık eğitimleri (temel eğitim) Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu “Temel Eğitim” e yeterli gün/sayıda katılım sağlayan ve derslerini tamamlayan aday memurlara mezkûr yönetmelik hükümleri doğrultusunda; Genel Müdürlüğümüz Makamı 22.02.2018 tarihli ve 556 sayılı oluru ile 02 Mart 2018 tarihi Cuma günü 09:30  - 11:30 saatleri arasında Bakanlığımız Bilkent yerleşkesi giriş kat 07 numaralı toplantı salonunda "Temel Eğitim Sınavı" yapılmıştır.

Aday Memur Temel Eğitim Sınavı Yürütme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olanların listesi ilan edilmiştir.

Sınav Yürütme Komisyonu


Sınav Sonuç Listesi İçin Tıklayınız.