Mali Mevzuat Eğitimi 5018 Sayılı Kanun ve Harcırah Kanunu Ders Notları

Mali Mevzuat Eğitimi Ders Notları için aşağıdaki eklentiye tıklayınız.
1. 6245 sayılı Harcırah Kanunu için tıklayınız.
2. 5018 sayılı Kanun için tıklayınız.